More

  อ้ายจง เผยวิธีการรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19แบบไม่แสดงอาการของจีน

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”
  วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563
  ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ