More

  จ่าพิชิต เชื่อไทยยังคุมโควิด-19ได้

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”
  วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563
  ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

  จ่าพิชิต ขจัดพาลชน แอดมินเพจ Drama-addict 

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ