More

  นักวิชาการแนะฝ่ายมั่นคงประเมินความคิดม็อบราษฎร

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

  ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ