More

  “อ.พรชัย”เสนอนายกยุบสภาฯคือทางออกของประเทศ

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : รศ.พรชัย เทพปัญญา

  ตำแหน่ง  : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ