More

  นักวิชาการงงม็อบไม่พูดถึงการแก้รธน.

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์   : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

  ตำแหน่ง    : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ