More

  ความคิด และ อุดมการณ์ ของวัยที่ต่างกัน

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdev
  ดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดว
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณชยสิริ วิชยารักษ์  

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ