More

  นักรัฐศาสตร์เชื่อม็อบนร.-นศ.ล้มรัฐบาลยาก

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี

  วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา

  ตำแหน่ง   : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ