More

  ฝ่ายค้านขยับตัวเคลื่อนไหวเตรียมขอแก้รัฐธรรมนูญ แทงกั๊กแบ่งรับแบ่งสู้ ไม่รับปากจะแก้แค่ไหน เมื่อไหร่อย่างไร ชี้จะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ความจริงใจของรัฐบาลและ ส.ว.

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”
  ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ

  วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ