More

  ผู้บริโภค แจง ธูปใบ้หวยเป็นหลักการเดียวกับหมึกล่องหน

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”
  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563
  ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

  คุณหง แอดมินเพจผู้บริโภค เผยหลักการของธูปใบ้หวยจะใช้หลักทางวิทยาศาสตร์หมึกล่องหนที่เราเคยเรียนสมัยเด็ก ซึ่งจะต้องผ่านความร้อนถึงจะสามารถเห็นข้อความหรือตัวเลขได้

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ