More

  ผู้บริโภคชวนคุยทำไมเรื่องสีประจำวันถึงมีแค่คนไทยเท่านั้นที่รู้

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”
  วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
  ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

  แอดมินหง แอดมินเพจผู้บริโภค เผย เรื่องสีประจำวันที่เราท่องๆกันไม่ใช่เรื่องสากลที่ทุกคนในโลกจะรู้ แต่เป็นการคิดค้นขึ้นโดยอ้างจากสีกายของเทวดา ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู นั่นเอง ซึ่งอาจจะถูกคิดค้นขึ้นโดยคนไทยก็ได้

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ