More

  วิบากกรรมจากวาทกรรมของ ฌอน

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdev
  ดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดว
  วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณกาเหว่า อมรแต้ อุดมกุล 

  ผู้สื่อข่าวบันเทิง

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ