More

  เบรก 4 : สัมภาษณ์ สพ.ญ.ภัทรนันท์ สัจจารมย์ Watchdog thailand

  รายการ 101 องศาข่าว
  คุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากร
  วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  เบรก 4

  -สัมภาษณ์  : สพ.ญ.ภัทรนันท์ สัจจารมย์  สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย Watchdog thailand
  -ประเด็น  : คดีพี่เตี้ย มช.

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ