More

  เบรก 3 : ช่วงย้อนองศาข่าว กับ ประสงค์ วิสุทธิ์

  รายการ 101 องศาข่าว
  คุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากร
  วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  เบรก 3

  -สัมภาษณ์  : ย้อนองศาข่าวกับประสงศ์ เลิศรัตนวิสุทธ์
  -ประเด็น  : เปิดขั้นตอนฟื้นฟูฯ ‘การบินไทย’

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ