More

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ “การรักษารากฟันนั้นสำคัญ เพื่อป้องกันการสูญเสียฟัน”

  รายการ“101 TALK”
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ และ คุณประพุทธ สุวัฒนา

  วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์

  ตำแหน่ง  :ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

  ประเด็น   : การรักษารากฟันนั้นสำคัญ เพื่อป้องกันการสูญเสียฟัน

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ