More

  เบรกที่ 2 : สัมภาษณ์ คุณ ธนกร วังบุญคงชนะ // ประเด็น :ธนกร วอนคนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รอวันอุทธรณ์ ย้ำรัฐไม่ทิ้งประชาชน

  รายการ“101 TALK”
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ และ คุณประพุทธ สุวัฒนา

  วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์: คุณ ธนกร วังบุญคงชนะ

  ตำแหน่ง :เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ

  ประเด็น :ธนกร วอนคนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รอวันอุทธรณ์ ย้ำรัฐไม่ทิ้งประชาชน

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ