More

  เบรกที่ 4 : นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) // ประเด็น : เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  รายการ“101 TALK”
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ และ คุณประพุทธ สุวัฒนา

  วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)

  ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัย

  ประเด็น   :  เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ