More

  เบรกที่ 3 : นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) // ประเด็น : 4 เมนูของว่างเสริม “ภูมิคุ้มกัน” ที่ต้องมีติดบ้านช่วง Work From Home

  รายการ“101 TALK”
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ และ คุณประพุทธ สุวัฒนา

  วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)

  ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัย

  ประเด็น   : 4 เมนูของว่างเสริม “ภูมิคุ้มกัน” ที่ต้องมีติดบ้านช่วง Work From Home

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ