More

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ พญ.รัตติยา เภาทอง // ประเด็น :ไตเสื่อม ต้องรับมืออย่างไร

  รายการ“101 TALK”
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ และ คุณประพุทธ สุวัฒนา
  วันพฤหัสบดี 9 เมษายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : พญ.รัตติยา เภาทอง
  ตำแหน่ง  :อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ประเด็น   :ไตเสื่อม ต้องรับมืออย่างไร 

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ