More

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)

  รายการ“101 TALK”
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ และ คุณประพุทธ สุวัฒนา
  วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)
  ประเด็น: เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ