More

  สนามข่าว101 – 06/04/63 เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ – คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

  สัมภาษณ์   : คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
  ตำแหน่ง    : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  ประเด็น    : จำเป็นหรือไม่ ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับสู้โควิด

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ