More

  สนามข่าว101 – 06/04/63 เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ :ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร

  สัมภาษณ์ :ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร  
  ตำแหน่ง  :อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ หัวหน้างานโรคติดเชื้อกลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  ประเด็น  : ประเมินสถานการณ์ไวรัสโควิด-19   // ความสำคัญของ”พลาสมา”ของผู้ที่หายจากโรค COVID-19

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ