More

  ไม่น่าเชื่อ​!!? อเมริกายังแพ้ไทย…

  รายการ 101 Morning Call With Varin Sachdev
  ดำเนินรายการโดย: คุณวารินทร์ สัจเดว
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

  สวัสดิการ ประกันสุขภาพ อเมริกายังแพ้ไทย
  ไม่น่าเชื่อ​ คนไทยเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพดีกว่าคนอเมริกัน

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ