More

    มหาเธร์ประกาศลาออก

    คุณพิรุณ ชี้ การที่มหาเธร์ประกาศลาออกจากนายกฯ เนื่องมาจากอยากยกเลิกสัญญากับทางอันวาร์ อีกทั้งมหาเธร์ยังมั่นใจว่าตัวเองจะได้รับเลือกให้กลับมาเป็นนายกฯอีกครั้ง แต่ผลที่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนที่มหาเธร์คิดไว้

    คลิปที่เกี่ยวข้อง

    คลิปแนะนำ