More

  ข่าวปักหมุด 101 Radio

  Hosted by

  คุณกาญจนา นิยต์เมธา และ คุณนภา ศรประสิทธิ์

  หมอธีระห่วงการลักลอบเข้าเมืองนำโควิดเข้าปท.

  รายการ ข่าวปักหมุด 101 radioดำเนินรายการโดย- คุณกาญจนา นิยต์เมธา- คุณนภา ศรประสิทธิ์วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  ไตรมาส3ส่งออกเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น

  รายการ ข่าวปักหมุด 101 radioดำเนินรายการโดย- คุณกาญจนา นิยต์เมธา- คุณนภา ศรประสิทธิ์วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  ข่าวดีของคนไทยกลางปีหน้าจะมีวัคซีนใช้

  รายการ ข่าวปักหมุด 101 radioดำเนินรายการโดย- คุณกาญจนา นิยต์เมธา- คุณนภา ศรประสิทธิ์วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นด้วยกับการลดการกักตัวเหลือ 10 วัน

  รายการ ข่าวปักหมุด 101 radioดำเนินรายการโดย- คุณกาญจนา นิยต์เมธา- คุณนภา ศรประสิทธิ์วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  โรงสีข้าวย่ำแย่ขาดสภาพคล่อง

  รายการ ข่าวปักหมุด 101 radioดำเนินรายการโดย- คุณกาญจนา นิยต์เมธา- คุณนภา ศรประสิทธิ์วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563