More

  ลั่นกลองร้องทุกข์

  Hosted by

  Various

  ประธานรณรงค์ประชาธิปไตยเผย 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎร คนไม่พอใจพล.อ.ประยุทธ์มากที่สุด

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

  ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง กล่าวถึงมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ของรัฐบาล

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563