More

  สปสช.เปิด2เงื่อนไขตรวจฟรีโควิด-19

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

  ตำแหน่ง  : เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ