More

  รถแลกแจกแถม…ความไม่พร้อมของภาครัฐ

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
  ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดา
  วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ