More

  ม.บูรพาเปิดผลลัพธ์บัณฑิตการเข้าร่วมโครง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์: อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง

  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ