More

  เปิดรายละเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

  ตำแหน่ง   : รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ