More

  กว่า60%กลับมาชำระหนี้ได้บ่งชี้ธุรกิจเริ่มฟื้น

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
  ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดา
  วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ