More

  “สันติ พิเชฐชัยกุล”ประติมากรเอกผู้ปั้นพระบรมรูปในหลวง ร.9

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : อาจารย์ ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล

  ตำแหน่ง : ศิลปินช่างปั้น

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ