More

  155 องค์กรยื่นจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคประเทศไทย เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคนทำงานให้ได้รับการดูแล

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”
  ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ
  วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ