More

  นิสัยที่ทำให้เราก่อหนี้

  รายการ Money Makeover     
  ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศิน
  วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณสุวัธนา รัศมีโรจน์วงศ์ 

  ผู้บริหารโครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ