More

  คนว่างงานรีบไป Job Expo Thailand

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  :  คุณสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล 

  ตำแหน่ง   :  อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ