More

  SCB คาด ศบศ.ไม่ให้พักชำระหนี้อีก2ปี

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์

  ตำแหน่ง   : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัย ธ.ไทยพาณิชย์

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ