More

  ความคาดหวังต่อ รมว.คลังใหม่ กับ มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

  รายการ Money Makeover     
  ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณธนาทร คล่องการเขียน
  วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร

  ผู้จัดการใหญ่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จก. (เครดิตบูโร).

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ