More

  ช่องส่องผีกับการบิดเบือนประวัติศาสตร์

  รายการสนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี

  วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณวรา จันทร์มณี    

  ตำแหน่ง  : นักวิชาการอิสระ ในฐานะ เลขาธิการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ