More

  คนกลุ่มไหนได้รับผลกระทบโควิดมากที่สุด?

  รายการ Money Makeover     
  ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณธนาทร คล่องการเขียน
  วันจันืร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์

  CFP  นักวางแผนการเงิน

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ