More

  นักวิชาการหนุนตั้งกธ.ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐ

  รายการสนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี

  วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา   

  ตำแหน่ง  : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ