More

  อลงกรณ์ชี้เกษตรกรคนใดจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเงิน 5000 บาทขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกลั่นกรอง

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์
  ดำเนินรายการโดย คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ

  วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ