More

  ตอบคำถามปัญหาด้านสุขภาพผิวพรรณ

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ*

  สัมภาษณ์   :พญ.สุภาพร กาญจนสิงห์(หมอนิด)

  ตำแหน่ง    : ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง 

  ประเด็น    : ตอบคำถามปัญหาด้านสุขภาพผิวพรรณ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ