More

  การอุดฟัน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจ

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ*

  สัมภาษณ์ : ทพญ.วารี เต็มคุณธรรม

  ตำแหน่ง  : ศูนย์ทันตกรรม รพ.หัวเฉียว

  ประเด็น   :  การอุดฟัน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ