More

    พรรคร่วมรัฐบาลเสนอนายกรัฐมนตรีเร่งเยียวยาเกษตกร 8 ล้านครัวเรือน

    พรรคร่วมรัฐบาลเสนอนายกรัฐมนตรีเร่งเยียวยาเกษตกร 8 ล้านครัวเรือน แจงใช้เงิน 5 แสนล้านบาทดูแล
    แนะแจกเป็นรายครอบครัวดีที่สุด

    คลิปที่เกี่ยวข้อง

    คลิปแนะนำ