More

    “นายกสมาคมค้าทอง” รับลูกค้าแห่ขายกระทบสภาพคล่อง ปัดขอรัฐปิดร้านทองช่วยเหลือ

    นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
    นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร้านค้าทองคำจึงเปิดทำการเต็มรูปแบบทุกสาขาตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จากเดิมที่เปิดทำการเพียงครึ่งหนึ่ง หรือเปิดทำการบางสาขาเท่านั้น

    คลิปที่เกี่ยวข้อง

    คลิปแนะนำ