More

  “ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์” แจงมาตรการ กยศ. ช่วยผู้กู้ยืมช่วงโควิด -19

  รายการ : 101 TALK
  สัมภาษณ์ : ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
  ประเด็น : แจงมาตรการ กยศ. ช่วยผู้กู้ยืมช่วงโควิด -19

  กยศ.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินเรียนหนังสือทั้งลดดอกเบี้ยและหักเงินเดือนแค่ 10 บาท ส่วนใครถูกเลิกจ้างก็ไม่ต้งจ่าย อนุโลมให้พักชำระหนี้ได้

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ