More

  แรงงาน ตอบชัด เพิ่มเงินชดเชยกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนม.33 ที่เข้าข่าย เป็น 62% 3 เดือน

  สัมภาษณ์ : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  ประเด็น : อัพเดตมาตรการเยียวยา “นายจ้าง-ลูกจ้าง” ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจงกรณีปรับเพิ่มเงินชดเชยกรณีว่างงานผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็น 62% จากเดิมที่ให้ 50% ทำให้บางคนที่เงินเดือนไม่ถึง 1 หมื่นบาทจะได้ไม่ถึง
  5000 ทำให้เกิดความลักลั่น เพราะจะได้น้อยกว่ามาตรการช่วยเหลือของรัฐ จึงทำให้มีการปรับในครั้งนี้ และจะเพิ่มจากเดิม 60 วัน เป็น 90 วันด้วย พร้อมย้ำการจ่ายชดเชยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยคือรัฐสั่งให้สถานประกอบการหยุดเท่านั้น หรืออีกหนึ่งเหตุที่เข้าเกณฑ์คือ นายจ้างสั่งให้หยุดเพราะทราบว่าลูกจ้างป่วยและสั่งให้หยุดกักตัว จะได้ 62% เหมือนกัน

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ