More

  “ข้อเสนอให้รัฐบาลทำประกันภัยกลุ่ม เพื่อคุ้มครอง โควิท-19 ให้กับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน”

  รายการ สนามข่าว 101
  “ข้อเสนอให้รัฐบาลทำประกันภัยกลุ่ม เพื่อคุ้มครอง โควิท-19 ให้กับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน”
  โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ