More

  สัมภาษณ์นพ.พรเทพ

  สัมภาษณ์ : นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

  ตำแหน่ง  : ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข และนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

  ประเด็น   : หลักเกณฑ์การยกระดับเข้าสู่ระยะที่ 3

                  // ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค 19 ในไทย

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ