More

  Tag:รายการย้อนหลัง

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ คุณอรรถพล เจริญชันษา / สัมภาษณ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

  สัมภาษณ์ : คุณอรรถพล เจริญชันษา ตำแหน่ง : อธิบดีกรมป่าไม้ ประเด็น : อัพเดตสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ / สัมภาษณ์ : ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประเด็น : ข้อเสนอแผนการรับมือโควิด-19

  เบรกที่ 2 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563   

  เบรกที่ 1 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101 เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563   

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา

  สัมภาษณ์ คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ประเด็น : การตรวจสอบการประเมินชุดตรวจอย่างง่าย (Rapid Test) สำหรับโรคโควิด-19

  เบรกที่ 3 : ช่วง World Insights

  รายการ 101Morning Call With VarinSachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 2 : อ่านคอลัมน์นิสต์/บทบรรณา

  รายการ 101Morning Call With VarinSachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 1 : พาดหัวหน้า 1 นสพ. แต่ละฉบับ

  รายการ 101Morning Call With VarinSachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)

  สัมภาษณ์: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) ประเด็น: เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)

  สัมภาษณ์ : นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัย ประเด็น : แพทย์แนะ 3 อาหารเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ช่วง "โควิด-19" ระบาด

  เบรกที่ 2 : สัมภาษณ์: คุณ ชาติชาย พยุหนาวีชัย

  สัมภาษณ์: คุณ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประเด็น :ออมสิน พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน คนหลุดเกณฑ์ "เราไม่ทิ้งกัน" มีสิทธิ์ด้วย

  Popular

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ คุณอรรถพล เจริญชันษา / สัมภาษณ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

  สัมภาษณ์ : คุณอรรถพล เจริญชันษา ตำแหน่ง : อธิบดีกรมป่าไม้ ประเด็น : อัพเดตสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ / สัมภาษณ์ : ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประเด็น : ข้อเสนอแผนการรับมือโควิด-19

  เบรกที่ 2 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563   

  เบรกที่ 1 : *** วิเคราะห์ข่าว ***

  รายการสนามข่าว 101 เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563   

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา

  สัมภาษณ์ คุณศุภเดช ศักดิ์ดวง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ประเด็น : การตรวจสอบการประเมินชุดตรวจอย่างง่าย (Rapid Test) สำหรับโรคโควิด-19

  เบรกที่ 3 : ช่วง World Insights

  รายการ 101Morning Call With VarinSachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 2 : อ่านคอลัมน์นิสต์/บทบรรณา

  รายการ 101Morning Call With VarinSachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 1 : พาดหัวหน้า 1 นสพ. แต่ละฉบับ

  รายการ 101Morning Call With VarinSachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)

  สัมภาษณ์: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) ประเด็น: เปิดสายตอบปัญหาสุขภาพ

  เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น)

  สัมภาษณ์ : นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช (หมอต้น) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัย ประเด็น : แพทย์แนะ 3 อาหารเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ช่วง "โควิด-19" ระบาด

  เบรกที่ 2 : สัมภาษณ์: คุณ ชาติชาย พยุหนาวีชัย

  สัมภาษณ์: คุณ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประเด็น :ออมสิน พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน คนหลุดเกณฑ์ "เราไม่ทิ้งกัน" มีสิทธิ์ด้วย