More

    Tag:คุณหญิงสุดารัตน์

    Popular

    คุณหญิงหน่อย ประเมินอย่างไร กับ มาตรการป้องกันโควิดของรัฐ

    คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ชี้ มาตรการรัฐในการรับมือ Covid-19 ยังช้า สับสน กลับไปกลับมา